ดอกจำปีเอามาดมแก้หน้ามืด วิงเวียน

จำปี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-20 เมตร แตกเรือนยอกเป็นทรงพุ่มปลายยอดแหลม กิ่งและก้านเปราะหักได้ง่าย ใบเดี่ยว ปลายใบจะแหลม โคนใบมน ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ ดอกสีขาวนวลมี 8-10 กลีบซ้อนกัน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ กลีบดอกจะเรียกว่าจำปา ยาวประมาณ 2 นิ้ว มีเกสรเป็นแท่งกลมเล็กยอดแหลมคล้ายฝักข้าวโพดเล็ก ๆ